HemHGs Pianomaterial

Material från lektionerna:


C-durskalan -  video (fingersättning vänster hand)

C-durskalan - video (fingersättning höger hand)

 Pianoklaviaturen - bild (oktavernas och tonernas namn, G- och F-klav, noternas plasering i notsystemet)

C-durskalan - bild (med G- och F-klav. Vänster och höger hand används samtidigt)

-

Tom Dooley - video (melodi)

Tom Dooley - video (ackord)

Tom Dooley - bild (noter)

Tom Dooley - video (komp och melodi)

Tom Dooley - bild (ackorden visas i noter och var de ligger på klaviaturen)

-

Varmkorvboogie -video (ackordens läge i högerhanden)

Varmkorvboogie -video (komp med båda händerna, först visas vänster hand sedan höger)

Varmkorvboogie -bild (ackorden C, F, G7 visas i noter och var de ligger på klaviaturen)

Varmkorvboogie - video (enkelt komp)

Varmkorvboogie - video (komp i boogie woogiestil)

Varmkorvboogie - video (komp med båda händerna)

-

Stand By Me - video (komp)

Stand By Me - video (melodin)

Stand By Me - bild (ackorden visas i noter och var de ligger på klaviaturen)

Stand By Me - bild (text och noter på melodin)

Stand By Me -video (ackord byggs i melodin - avancerat)

-

Nu grönskar det - bild (text och ackord)

Nu grönskar det - video (melodi i höger hand)

Nu grönskar det -video (melodi i höger hand, komp i vänster hand)
 © audivi.se